Pradinis | Prenumerata | Apie mus | Paslaugos | Kontaktai | DUK Šiandien: Trečiadienis, liepos 1 d.
Užsisakykite „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijų" 1 numerį NEMOKAMAI!  
Santariene Rasa
Jūsų pageidavimu

Įmokų į Garantinį fondą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka

Antradienis, 2015 m. birželio 23 d.
Rasa ŠANTARIENĖ
Mokesčių specialistė

  Visos įmonės ir kai kurie gyventojai, t. y. visi asmenys, turintys samdomų darbuotojų, turi mokėti įmokas į Garantinį fondą. Šiame straipsnyje klausimų ir atsakymų forma aptarsime, kokiu tikslu, kas, kada ir ...

Naujausiame numeryje:

Santariene Rasa

Įmokų į Garantinį fondą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka

2015-06-23 Nr. 24 (840)

Rasa ŠANTARIENĖ
Mokesčių specialistė

  Visos įmonės ir kai kurie gyventojai, t. y. visi asmenys, turintys samdomų darbuotojų, turi mokėti įmokas į Garantinį fondą. Šiame straipsnyje klausimų ir atsakymų forma aptarsime, kokiu tikslu, kas, kada ir ...

Vainiene Ruta

Kūrybinė apskaita (II)

2015-06-23 Nr. 24 (840)

Rūta VAINIENĖ

  Pirmajame straipsnyje kalbėjome apie tai, kad buhalterinė apskaita nėra tikslusis mokslas, greičiau – menas, kur egzistuoja tam tikri standartai, tačiau lieka ir itin daug erdvės pasireikšti ūkinės operacijos ...

Vertinimai

2015-06-23 Nr. 24 (840)

Seimo Pirmininko pavaduotojas Algirdas Sysas: „GPM, kuris Lietuvoje yra 15 proc., panaikinimas, siekiant mažinti darbo jėgos apmokestinimą, teoriškai yra gera idėja. Tačiau praktiškai jos realizavimas Lietuvoje šiuo ...

Didina MMA. Požiūris į Lietuvos ekonominės raidos perspektyvas sutampa. Patikslino Biudžetinių įstaigų įstatymą dėl ...

2015-06-23 Nr. 24 (840)

Didina MMA Vyriausybė nutarė nuo liepos 1 d. padidinti minimalią mėnesinę algą (MMA) 25 eurais – iki 325 eurų. Taip pat nutarta nuo liepos 1 d. padidinti pensijas. Valstybinė socialinio draudimo bazinė pensija padidės ...

Paskauskiene Renata

Dėl apmokėjimo už egzaminų vykdymą

2015-06-23 Nr. 24 (840)

Renata PAŠKAUSKIENĖ
UAB „FACTUS SUM“
Apskaitos skyriaus vadovė

  Mokykloje vyko egzaminai. Administracijos direktoriaus įsakymu mokytojai buvo paskirti egzaminų vykdytojais. Į anglų kalbos egzaminą jie vyko į kitą mokyklą, kur dirbo 4,5 val. Rajono savivaldybės taryba yra ...

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

2015-06-23 Nr. 24 (840)

D – deklaruoti, M – mokėti   Iki birželio 25 d. 1. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (D, M) 1.1. Pateikiama 2015 m. gegužės mėnesio PVM deklaracija (FR0600 forma), patvirtinta VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo ...

Bilkstyte Ruta

Įmonės reprezentacinio renginio išlaidų priskyrimas ...

2015-06-23 Nr. 24 (840)

Rūta BILKŠTYTĖ
Mokesčių ekspertė,
UAB „Fidexperta“ vadovė

  Situacija Įmonė planuoja vasaros renginį, skirtą klientams, verslo part­neriams ir įmonės darbuotojams. Įmonė visą renginio organizavimą patikėjo renginių organizavimo įmonei. Numatoma renginio vieta – kaimo ...

Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos vizija

2015-06-23 Nr. 24 (840)

Mokesčių mokėtojai jau buvo informuoti, kad VMI rengiasi įdiegti išmaniąją mokesčių administravimo sistemą – i.MAS. Mokesčių administratorius pastebėjo, kad neapskaitomos grynųjų pinigų operacijos, naudojami įvairūs ...

Dėl laidavimo arba garantijos

2015-06-23 Nr. 24 (840)

Nr. (32.44-31-3)- RM-12967 2015-06-05   Teisės aktų registre paskelbtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2015 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. VA-39 „Dėl Valstybinei mokesčių ...

Gricius Jonas

Dėl darbo santykių, pašaukus į karo tarnybą

2015-06-23 Nr. 24 (840)

Jonas GRICIUS
Valstybinės darbo inspekcijos
Asmenų aptarnavimo ir teisės skyriaus
vedėjas

  Rengiantis šauktinių į privalomąją tarnybą procesui, kyla klausimų, kokiu pagrindu bus forminami darbo santykių nutraukimai? Ar, kaip teigiama, bus išlaikytos darbo vietos pašauktiems atlikti privalomąją ...Neprivaloma skelbti kainų dviem valiutomis

Trečiadienis, 2015 m. liepos 1 d.

Nuo liepos 1 d. prekybininkai gali kainas skelbti vien eurais arba, savo noru,  ir toliau dviem valiutomis. Finansų ministerija primena, kad kainas litais ir eurais pagal Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymą buvo privalu skelbti nuo 2014 m. rugpjūčio 22 d. …


Kultūros ir meno darbuotojų atlyginimai didėja vidutiniškai 40 Eur

Trečiadienis, 2015 m. liepos 1 d.

Vyriausybė paskirstė asignavimų valdytojams ir savivaldybėms kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti skirtas lėšas – 4 mln. 927 tūkst. 536 eurus. Nuo liepos 1 d. mažiausiai uždirbančių kultūros ir meno darbuotojų atlyginimus didiname vidutiniškai daugiau kaip 40 eurų. Vyriausybė …


Pratęsė PVM lengvatos taikymą šilumos energijai ir karštam vandeniui

Trečiadienis, 2015 m. liepos 1 d.

Seimas priėmė PVM įstatymo pataisas, kuriomis nutarta iki 2016 m. gruodžio 31 d. pratęsti lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikymą šilumos energijai ir karštam vandeniui. Šaltinis:  Seimas


Bus išmokėtos kompensacijos dirbusiems pensininkams

Trečiadienis, 2015 m. liepos 1 d.

Seimas reglamentavo kompensacijų išmokėjimo dirbusiems pensininkams tvarką. Įtvirtinta, kad kompensacijos senatvės pensijų gavėjams, 2010-2011 m. dirbusiems ir gavusiems papildomai sumažintas pensijas, bus pradėtos išmokėti 2016 m. Kompensacijas nutarta išmokėti per 3 m. 2016 m. II ketvirčio paskutinį mėnesį senatvės pensijų gavėjams bus …


Grąžins dėl ekonomikos krizės sumažinto darbo užmokesčio patirtus praradimus

Trečiadienis, 2015 m. liepos 1 d.

  Seimas priėmė Asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymą. Nutarta per  5 m. grąžinti dėl ekonomikos krizės sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) patirtus praradimus valstybės tarnautojams, …


VMI surado įmonės sąskaitose „pasiklydusius“ 2 mln. Eur

Trečiadienis, 2015 m. liepos 1 d.

Klaipėdos AVMI išaiškino atvejį, kai galimai į „karuselinį“ sukčiavimą įsivėlusi ir už tokią veiklą anksčiau į teisėsaugos akiratį patekusi Lietuvos įmonė galėjo nuslėpti 2 mln. eurų pajamų, gautų iš geležinkelių vagonų nuomos. Metinėje pelno mokesčio deklaracijoje ši suma atsirado tik …


Atkreipkite dėmesį

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

2015-06-23 Nr. 24 (840)

D – deklaruoti, M – mokėti   Iki birželio 25 d. 1. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (D, M) 1.1. Pateikiama 2015 m. gegužės mėnesio PVM deklaracija (FR0600 forma), patvirtinta VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29 „Dėl …


Klausėte – atsakome

Kaip tvarkyti apskaitą nedidelėse butų bendrijose?

2015-06-23 Nr. 24 (840)

  Nijolė iš Kretingos rajono klausė: „Kaip galima nesudėtingai tvarkyti nedidelio (aštuonių butų) namo bendrijos apskaitą? Bendrijai steigti gauta savivaldybės parama.“   Butų savininkų bendrijos (toliau – bendrija) veiklos apskaitą reglamentuoja finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K‑372 patvirtintos ir …


Jūsų pageidavimu

Įmokų į Garantinį fondą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka

2015-06-23 Nr. 24 (840)

  Visos įmonės ir kai kurie gyventojai, t. y. visi asmenys, turintys samdomų darbuotojų, turi mokėti įmokas į Garantinį fondą. Šiame straipsnyje klausimų ir atsakymų forma aptarsime, kokiu tikslu, kas, kada ir kokio dydžio įmokas moka.   Kas yra įmokų …


Informuoja VMI

Gamybą imitavusi bendrovė po VMI patikrinimo praskaidrėjo

2015-05-19 Nr. 19 (835)

Vykdant VMI projektą „Skaidri gamyba“, VMI nustatė apie 0,8 mln. eurų (per 2,6 mln. litų) papilomai mokėtino PVM ir kitų mokesčių. Kontrolės veiksmų sulaukė per 60 šalies maisto produktų gamybos bendrovių. Vykdant projektą „Skaidri gamyba“, į inspektorių akiratį pakliuvo Panevėžio …


Aktualia tema

Socialinė apsauga laikinai komandiruotiems į kitą valstybę narę darbuotojams (2)

2015-06-23 Nr. 24 (840)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 23 (839)   Siekdamos gauti ne mažiau nei 10 proc. visų pajamų per pastaruosius 12 pilnų kalendorinių mėnesių iš veiklos Lietuvoje, įmonės imasi visokių dirbtinų veiklų, kurios joms iš esmės nereikalingos ir kartais net nuostolingos. Tuo skundžiasi …


Specialisto komentaras

Lietuvos Respublikos teisės aktai įgyvendina naujosios Apskaitos direktyvos reikalavimus

2015-06-09 Nr. 22 (838)

  2015 m. gegužės 14 d. Seimas priėmė Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą (Nr. XII-1696), Įmonių grupių finansinės atskaitomybės įstatymą (Nr. XII-1697), Audito įstatymo Nr. VIII-1227 3, 33 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymą (Nr. XII-1698) ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso 172‑2 straipsnio pakeitimo …


Mums rašo

Kokia finansų kontrolės būklė?

2015-05-26 Nr. 20 (836)

  Pasibaigus finansiniams metams, viešieji juridiniai asmenys, be metinių finansinių ataskaitų, turi parengti ir pateikti Finansų kontrolės būklės ataskaitą. Kai kurių buhalterių požiūriu, ši ataskaita yra keista, primena klausimyną, kuriame reikia tik sudėti „varneles“. Šioje ataskaitoje prašoma pateikti labai nedaug …


Konsultuoja specialistai

Įmonės reprezentacinio renginio išlaidų priskyrimas ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams

2015-06-23 Nr. 24 (840)

  Situacija Įmonė planuoja vasaros renginį, skirtą klientams, verslo part­neriams ir įmonės darbuotojams. Įmonė visą renginio organizavimą patikėjo renginių organizavimo įmonei. Numatoma renginio vieta – kaimo turizmo sodyba. Numatyta, kad renginį sudarys dvi dalys. Kaimo turizmo sodybos konferencijų salėje būtų …


Teisininko priimamasis

Teisminiai ginčai dėl darbuotojų atleidimo iš darbo

2015-06-16 Nr. 23 (839)

  Darbuotojo teisė atleidimą iš darbo apskųsti teismui Kiekvienu atveju, kai darbuotojas mano, kad su juo darbo sutartis yra nutraukta be teisėto tam pagrindo arba pažeidžiant teisės aktų nustatytą atleidimo iš darbo tvarką, jis tuo klausimu gali kreiptis į teismą …


„AAM aktualijų“ ekspresas

„AAM aktualijų“ ekspresas

2015-06-23 Nr. 24 (840)

  Reglamentuojama sritis Identifikacinis TAR Nr., data Institucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) data Teisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimas Nuorodos, pagrindinės nuostatos SOC. DRAUDIMAS 9260 2015-06-13 VSDFV Nr. V-293 2015-06-12 Dėl 2010 06 04 įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie …


Prenumerata Prenumeruokite internetu ir sutaupykite!

SUKŪRĖ A-GAIN © UAB „Apskaitos ir audito žinios“. Visos teisės saugomos. Kopijuoti, dauginti ir platinti galima tik gavus raštišką UAB „Apskaitos ir audito žinios“ sutikimą.