Pradinis | Prenumerata | Apie mus | Paslaugos | Kontaktai | DUK Šiandien: Ketvirtadienis, lapkričio 26 d.
Užsisakykite „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijų" 1 numerį NEMOKAMAI!  
Lapinskiene Vitalija
Aktualia tema

Dar kartą apie inventorizaciją (1)

Antradienis, 2015 m. lapkričio 24 d.
Vitalija LAPINSKIENĖ
Atestuota auditorė

  Baigiasi kalendoriniai metai. Netrukus daugumai ūkio subjektų kartu su kalendorinių metų paskutine diena baigsis ir finansiniai metai, todėl pats laikas suskubti ir prisiminti, kokie norminiai aktai ...

Naujausiame numeryje:

Lapinskiene Vitalija

Dar kartą apie inventorizaciją (1)

2015-11-24 Nr. 44 (860)

Vitalija LAPINSKIENĖ
Atestuota auditorė

  Baigiasi kalendoriniai metai. Netrukus daugumai ūkio subjektų kartu su kalendorinių metų paskutine diena baigsis ir finansiniai metai, todėl pats laikas suskubti ir prisiminti, kokie norminiai aktai ...

Cibiriene Daiva

Įmonė teikia pagalbą pabėgėliams. Kokie mokesčiai jos laukia?

2015-11-24 Nr. 44 (860)

Daiva ČIBIRIENĖ
MB „Sostinės auditoriai“ vadovė

  Situacija Įmonė, neturinti paramos gavėjo statuso, laisvas apyvartines lėšas investavo į seną gyvenamosios paskirties butą, kad ateityje, pakilus nekilnojamojo turto kainai, jį pelningai parduotų. Iki kainų ...

Vertinimai

2015-11-24 Nr. 44 (860)

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė: „Socialiniam būstui kompensuoti Vilniaus regiono savivaldybėms skyrėme 2,6 mln. eurų, tačiau per 9 mėnesius nepanaudotas nė euras.“

Sudarė būtiniausių mokėjimo paslaugų krepšelį. Lietuvos buhalteriai negali patekti į buhalterių profesionalų ...

2015-11-24 Nr. 44 (860)

Sudarė būtiniausių mokėjimo paslaugų krepšelį Lietuvos bankas sudarė sąrašą su mokėjimo sąskaita susijusių bankų ir kredito unijų būtiniausių paslaugų, kurios būtų teikiamos už reguliuojamą kainą. Lietuvos bankas ...

redakcijos skiltis

Turto vertinimo ataskaitos – iš lubų?

2015-11-24 Nr. 44 (860)

Žiniasklaidoje ne kartą diskutuota apie susitarimus tarp užsakovų ir kai kurių turto vertintojų bei nepagrįstai dideles arba mažas įvertinto turto vertes. Valstybės kontrolė, atlikusi auditą, nustatė, kad per ...

Indėlio sertifikatams „Snoro“ byloje taikoma draudimo apsauga, obligacijoms – ne

2015-11-24 Nr. 44 (860)

Lapkričio 17 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT), išnagrinėjęs kasacinę bylą dėl banko „Snoras“ indėlininkų sutarčių ir jų draudimo, konstatavo, kad indėlio sertifikatams turi būti taikoma draudimo apsauga, o ...

Ignotiene Indre

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas (3)

2015-11-24 Nr. 44 (860)

Indrė IGNOTIENĖ
Mokesčių specialistė

  Pabaiga. Pradžia Nr. 41 (857)   Nekilnojamojo turto dovanojimas Nekilnojamojo turto dovanojimo sandorių ypatumai įtvirtinti Civilinio kodekso (toliau – CK) šeštosios knygos XXVII skyriuje. CK 6.465 straipsnyje ...

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

2015-11-24 Nr. 44 (860)

D – deklaruoti, M – mokėti   Iki lapkričio 25 d. 1. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (D, M) 1.1. Pateikiama 2015 m. spalio mėnesio PVM deklaracija (FR0600 forma), patvirtinta VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 1 ...

Bilkstyte Ruta

Gyventojų gautų pajamų iš nekilnojamojo turto nuomos ...

2015-11-24 Nr. 44 (860)

Rūta BILKŠTYTĖ
Mokesčių ekspertė,
UAB „Fidexperta“ vadovė

  Situacija Fizinis asmuo nuomoja jam priklausančias prekybos paskirties patalpas juridiniam asmeniui. Šio fizinio asmens sūnus nuosavybės teise turi paveldėtą butą, kurį nuomoja kitiems fiziniams asmenims.   ...

Dėl teisės akto pakeitimo

2015-11-24 Nr. 44 (860)

Nr. (32.44-31-3) RM-24067 2015-11-09   VMI prie FM viršininko 2015 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. VA-94 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2013 m. sausio 7 d. įsakymo ...Dėl atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymo statybos darbams

Ketvirtadienis, 2015 m. lapkričio 26 d.

VMI prie FM informuoja, kad patikslinamas kartu su 2015 m. spalio 20  d. VMI prie FM raštu Nr. (18.2-31-2) RM-22410 išleisto mokesčių mokėtojų pateiktų paslaugų, kurios priskiriamos (nepriskiriamos) statybos darbams pagal Statybos įstatymo 2 str. 15 dalį, sąrašo (Aplinkos ministerijos …


Po svarstymo pritarta siūlymui leisti gyventojams iki 2 proc. pajamų mokesčio skirti menininkams

Trečiadienis, 2015 m. lapkričio 25 d.

Seimas po svarstymo pritarė Labdaros ir paramos ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymų pataisoms (projektai Nr. XIIP-3330(2), Nr. XIIP-3331(2), kuriomis siekiama nuo 2017 m. sausio 1 d. sudaryti galimybę nuolatiniams gyventojams skirti iki 2 proc. pajamų mokesčio meno kūrėjo statusą turintiems fiziniams asmenims. …


2016 metų valstybės biudžeto projektas grąžintas tobulinti Vyriausybei

Trečiadienis, 2015 m. lapkričio 25 d.

Seimo posėdyje įvyko 2016 m. valstybės biudžeto projekto pirmasis svarstymas (projektas Nr. XIIP-3651), kurio metu buvo išklausytas Biudžeto ir finansų komiteto pranešimas, kitų komitetų išvados, frakcijų ir Seimo narių nuomonės ir pastabos. Biudžeto ir finansų komitetas, apsvarstęs Seimo komitetų, komisijų išvadas, Seimo …


Lietuva įvykdė visas teisines sąlygas kelyje į visavertę narystę Bankų sąjungoje

Trečiadienis, 2015 m. lapkričio 25 d.

Vakar Seimas priėmė paskutinius įstatymų pakeitimus, kuriais buvo įvykdytos teisinės sąlygos, užtikrinančios visavertį Lietuvos dalyvavimą Bankų sąjungoje. „Po Seimo sprendimų įgyvendinome visus reikalavimus, kad Lietuva galėtų pasinaudoti visomis  Bankų sąjungos teikiamomis galimybėmis ir privalumais. Ši narystė sustiprins mūsų šalies finansų …


Pakeistos 19-ojo VAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei poataskaitiniai įvykiai“ metodinės rekomendacijos

Antradienis, 2015 m. lapkričio 24 d.

Atsižvelgiant į naują 19-ojo VAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei poataskaitiniai įvykiai“ redakciją, kuri bus taikoma sudarant 2016 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas, patikslintos ir nauja redakcija išdėstytos šio standarto metodinės rekomendacijos. Atsižvelgiant …


Dėl netesybų traktavimo

Antradienis, 2015 m. lapkričio 24 d.

VMI  prie FM, atsižvelgdama į mokesčių mokėtojų paklausimus, paaiškina klausimą dėl abonentų, kurie viršijo abonento bei vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo sutartyje nurodytą nuotekų užterštumą, mokamų netesybų traktavimo Pridėtinės vertės mokesčio ir Pelno mokesčio įstatymų tikslais. Šį paaiškinimą galima rasti …


Atkreipkite dėmesį

Indėlio sertifikatams „Snoro“ byloje taikoma draudimo apsauga, obligacijoms – ne

2015-11-24 Nr. 44 (860)

Lapkričio 17 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT), išnagrinėjęs kasacinę bylą dėl banko „Snoras“ indėlininkų sutarčių ir jų draudimo, konstatavo, kad indėlio sertifikatams turi būti taikoma draudimo apsauga, o obligacijų savininkams draudimo apsaugos taikymui pagrindai nėra nustatyti. Bylą nagrinėjusi išplėstinė Civilinių …


Klausėte – atsakome

Darbo užmokesčio skaičiavimas, esant suminei darbo laiko apskaitai

2015-11-24 Nr. 44 (860)

  Darbuotojui taikoma 3 mėn. suminė darbo laiko apskaita. Už visą etatą jam nustatytas mėnesinis atlyginimas 355 Eur. Darbuotojas liepos mėn. atostogavo, jam išmokėti atostoginiai pagal 5 d. d. savaitę už 22 d. d., arba 176 darbo valandas. Pagal darbuotojo …


Jūsų pageidavimu

Piniginiai įnašai ir jų pagrindimas

2015-11-03 Nr. 41 (857)

  Nuo 2016 m. sausio 1 d. visi Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys (AB, UAB, IĮ, MB, ŪB, VšĮ ir pan.) privalės teikti Valstybinei mokesčių inspekcijai informaciją apie iš savo dalyvių – fizinių asmenų – gautas pinigines įmokas, jeigu per kalendorinius …


Informuoja VMI

Dėl teisės akto pakeitimo

2015-11-24 Nr. 44 (860)

Nr. (32.44-31-3) RM-24067 2015-11-09   VMI prie FM viršininko 2015 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. VA-94 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2013 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. VA-1 „Dėl Mokestinės prievolės nustatymo mokesčių administratoriaus iniciatyva taisyklių ir …


Specialisto komentaras

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas (3)

2015-11-24 Nr. 44 (860)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 41 (857)   Nekilnojamojo turto dovanojimas Nekilnojamojo turto dovanojimo sandorių ypatumai įtvirtinti Civilinio kodekso (toliau – CK) šeštosios knygos XXVII skyriuje. CK 6.465 straipsnyje numatyta, kad pagal dovanojimo sutartį dovanotojas neatlygintinai perduoda turtą ar turtinę teisę …


Aktualia tema

Dar kartą apie inventorizaciją (1)

2015-11-24 Nr. 44 (860)

  Baigiasi kalendoriniai metai. Netrukus daugumai ūkio subjektų kartu su kalendorinių metų paskutine diena baigsis ir finansiniai metai, todėl pats laikas suskubti ir prisiminti, kokie norminiai aktai reglamentuoja šį darbą, privalomą atlikti prieš metinių finansinių ataskaitų parengimą, peržiūrėti apskaitos politikas …


Konsultuoja specialistai

Gyventojų gautų pajamų iš nekilnojamojo turto nuomos apmokestinimas

2015-11-24 Nr. 44 (860)

  Situacija Fizinis asmuo nuomoja jam priklausančias prekybos paskirties patalpas juridiniam asmeniui. Šio fizinio asmens sūnus nuosavybės teise turi paveldėtą butą, kurį nuomoja kitiems fiziniams asmenims.   Klausimas Kokios prievolės, susijusios su nekilnojamojo turto ir gyventojų pajamų mokesčiais, atsiranda minėtam …


Mums rašo

Išorės ir vidaus auditorių bendradarbiavimo būtinumas ir nauda

2015-09-08 Nr. 33 (849)

  Pagrindinis auditoriaus tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą, kad finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ir klaidos. Jis turi surinkti pakankamus ir tinkamus įrodymus, kuriais pagrįstų savo nuomonę apie tai, ar ūkio subjekto finansinės ataskaitos rodo tikrą ir teisingą …


Teisininko priimamasis

Priemonės kovai su pelno mokesčio vengimu

2015-11-24 Nr. 44 (860)

  2015 m. birželio 17 d. Europos Komisija (EK) pateikė veiksmų planą, skirtą numatomoms reformoms Europos Sąjungoje pelno mokesčio srityje (A Fair and Efficient Corporate Tax System for the European Union: five Key Areas for Action). EK nuomone, pelno mokesčio …


„AAM aktualijų“ ekspresas

„AAM aktualijų“ ekspresas

2015-11-24 Nr. 44 (860)

Reglamentuojama sritis Identifikacinis TAR Nr., data Institucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) data Teisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimas Nuorodos, pagrindinės nuostatos PASKOLŲ GARANTIJOS 18150 2015-11-16 LRV Nr. 1180 2015-11-11 Dėl 2009 06 10 nutarimo Nr. 569 „Dėl Paskolų garantijų kredito …


Prenumerata Prenumeruokite internetu ir sutaupykite!

SUKŪRĖ A-GAIN © UAB „Apskaitos ir audito žinios“. Visos teisės saugomos. Kopijuoti, dauginti ir platinti galima tik gavus raštišką UAB „Apskaitos ir audito žinios“ sutikimą.