Pradinis | Prenumerata | Apie mus | Paslaugos | Kontaktai | DUK Šiandien: Penktadienis, rugpjūčio 26 d.
Užsisakykite „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijų" 1 numerį NEMOKAMAI!  
Ignotiene Indre
Specialisto komentaras

Atstovavimas. Rūšys. Ypatybės (1)

Antradienis, 2016 m. rugpjūčio 23 d.
Indrė IGNOTIENĖ
Mokesčių specialistė

  Atstovavimo sąvoka įtvirtinta LR CK III dalies XI skyriuje. Dažnai asmenys dėl įvairių priežasčių sudaryti sandorius ar atlikti kitus, juridinę reikšmę turinčius veiksmus paveda atstovui. Įstatyme taip pat ...

Naujausiame numeryje:

Ignotiene Indre

Atstovavimas. Rūšys. Ypatybės (1)

2016-08-23 Nr. 32 (896)

Indrė IGNOTIENĖ
Mokesčių specialistė

  Atstovavimo sąvoka įtvirtinta LR CK III dalies XI skyriuje. Dažnai asmenys dėl įvairių priežasčių sudaryti sandorius ar atlikti kitus, juridinę reikšmę turinčius veiksmus paveda atstovui. Įstatyme taip pat ...

Bruzauskas Valentinas

Koks žemės ūkio subjektų sąskaitų planas yra reikalingas?

2016-08-23 Nr. 32 (896)

Valentinas BRUŽAUSKAS
Docentas daktaras

  Žemės ūkio subjektų (ŽŪS), ūkininkų ūkių ir žemės ūkio įmonių veiklos apskaitai iki šiol buvo naudojami saviti sąskaitų planai, gerokai besiskiriantys (mažesnės apimties) nuo bendrojo, daugumos verslo subjektų ...

Septynių mėnesių biudžeto pajamos. Per savaitę gyventojai turėtų sumokėti deklaruotus 2015 m. įsiskolinimus. ...

2016-08-23 Nr. 32 (896)

Septynių mėnesių biudžeto pajamos Finansų ministerijos duomenimis, per pirmuosius 7 šių metų mėnesius valstybės ir savivaldybių biudžetai pajamų gavo 4,3 proc. (181 mln. eurų) daugiau, o valstybės biudžetas – 3,3 ...

In memoriam Milda Karčiauskienė

2016-08-23 Nr. 32 (896)

1951 04 04 – 2016 08 14 2016 m. rugpjūčio 14 d. mirė atestuota auditorė, Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos ilgametė narė Milda Karčiauskienė. Ji keletą metų buvo LBAA kolegijos narė, aktyviai dalyvavo LBAA ...

Janaviciene Lina

Apskaitos politikos nustatymas konsoliduojamiems subjektams

2016-08-23 Nr. 32 (896)

Lina JANAVIČIENĖ
LR finansų ministerijos
Audito, apskaitos ir nemokumo valdymo departamento
Pelno nesiekiančių subjektų apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

  Situacija Vadovaujantis 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 71 punktu VSS veikloje nebenaudojamas ilgalaikio materialiojo turto vienetas, kurį priimtas sprendimas parduoti, perkeliamas į atsargas ...

Buhalteriai ir finansininkai žinias gilins atsinaujinusioje konferencijoje Druskininkuose „Balanso iššūkis!“

2016-08-23 Nr. 32 (896)

Rugsėjo 15–16 d. buhalterijos ir finansų specialistai rinksis į atsinaujinusią buhalterių ir finansininkų konferenciją „Balanso iššūkis!“ Druskininkuose.   Auditorius, mokesčių konsultantas Artūras ­Kapitanovas ...

Budzinskiene Gailina

UAB teikiamų socialinės globos paslaugų apmokestinimas PVM

2016-08-23 Nr. 32 (896)

Gailina BUDZINSKIENĖ
Mokesčių specialistė

  UAB X įsteigė senelių globos namus ir teikia socialinės globos paslaugas. Ar UAB X teikiamos socialinės globos paslaugos apmokestinamos PVM? Pagal PVM įstatymo 21 straipsnio nuostatas PVM neapmokestinamos ...

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

2016-08-23 Nr. 32 (896)

D – deklaruoti, M – mokėti   Iki rugpjūčio 25 d. 1. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (D, M) 1.1. Pateikiama 2016 m. liepos mėnesio PVM deklaracija (FR0600 forma), patvirtinta VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 1 ...

Bilkstyte Ruta

Pelno mokesčio lengvatos laisvosiose ekonominėse zonose ...

2016-08-23 Nr. 32 (896)

Rūta BILKŠTYTĖ
Mokesčių ekspertė,
UAB „Fidexperta“ vadovė

  Situacija Programinę įrangą kurianti įmonė yra įsikūrusi vienoje iš Lietuvoje esančių laisvųjų ekonominių zonų. Įmonė teikia programinės įrangos kūrimo paslaugas toje pačioje laisvojoje ekonominėje zonoje ...

Dėl kandidatų į politikus turto ir pajamų deklaravimo

2016-08-23 Nr. 32 (896)

Nr. (18.18-31-1E)RM-21443 2016-07-28   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos paaiškina, kokios pareigos atsiranda kandidatams į Lietuvos Respublikos Seimą pagal LR gyventojų turto deklaravimo ...Vyriausybė teikia siūlymus Seimo rudens sesijai

Penktadienis, 2016 m. rugpjūčio 26 d.

Vyriausybė nutarė siūlyti Seimo IX (rudens) sesijai daugiau kaip pusketvirto šimto teisės aktų projektų.Vyriausybė teiks Seimui tvirtinti kitų metų valstybės ir savivaldybių, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetus. Siūlomi svarbiausi projektai taip pat yra susiję su …


Dėl VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. VA-55 pakeitimo

Antradienis, 2016 m. rugpjūčio 23 d.

VMI prie FM  informuoja, kad VMI viršininko 2016 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.VA-109 pakeistas 2004 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr.VA-55 „Dėl PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo …


Dėl netekusio galios GPM 21 str. 1 d. 3 punkto komentaro

Antradienis, 2016 m. rugpjūčio 23 d.

VMI prie FM, vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymo 25 str.1 d. 2 punktu, VMI nuostatais, finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr.110, ir siekdama suvienodinti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) taikymo tvarką, nauja redakcija išdėstė netekusio galios …


Dėl netekusio galios GPM 21 str. 1 d. 3 punkto komentaro

Antradienis, 2016 m. rugpjūčio 23 d.

VMI prie FM, vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymo 25 str.1 d. 2 punktu, VMI nuostatais, finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr.110, ir siekdama suvienodinti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) taikymo tvarką, nauja redakcija išdėstė netekusio galios …


Turi būti kuriamos darbo vietos

Pirmadienis, 2016 m. rugpjūčio 22 d.

Nors ES fondų lėšos Lietuvoje sudaro apie 70 proc. visų viešųjų investicijų, dauguma jų vis dar skiriama tik kelių ir tiltų remontui, socialinei infrastruktūrai gerinti, tačiau ne darbo vietų kūrimui. Apie tai, kaip reikėtų keisti požiūrį į ES investicijas, kokią …


Dėl Pelno mokesčio įstatymo 40-1 straipsnio komentaro

Pirmadienis, 2016 m. rugpjūčio 22 d.

VMI prie FM, vadovaudamasi  Mokesčių administravimo įstatymo 25 str.1 d. 2 punktu, VMI nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr.110, siekdama suvienodinti Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) taikymo tvarką, parengė PMĮ 401 straipsnio komentaro (apibendrinto …


Atkreipkite dėmesį

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

2016-08-23 Nr. 32 (896)

D – deklaruoti, M – mokėti   Iki rugpjūčio 25 d. 1. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (D, M) 1.1. Pateikiama 2016 m. liepos mėnesio PVM deklaracija (FR0600 forma), patvirtinta VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. …


Klausėte – atsakome

UAB teikiamų socialinės globos paslaugų apmokestinimas PVM

2016-08-23 Nr. 32 (896)

  UAB X įsteigė senelių globos namus ir teikia socialinės globos paslaugas. Ar UAB X teikiamos socialinės globos paslaugos apmokestinamos PVM? Pagal PVM įstatymo 21 straipsnio nuostatas PVM neapmokestinamos socialinės paslaugos, jeigu jas teikia vaikų ir jaunimo globos institucijos, senelių …


Informuoja VMI

Dėl kandidatų į politikus turto ir pajamų deklaravimo

2016-08-23 Nr. 32 (896)

Nr. (18.18-31-1E)RM-21443 2016-07-28   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos paaiškina, kokios pareigos atsiranda kandidatams į Lietuvos Respublikos Seimą pagal LR gyventojų turto deklaravimo įstatymą (toliau – Gyventojų turto deklaravimo įstatymas) ir LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymą (toliau – Gyventojų …


Jūsų pageidavimu

Dažnai užduodami klausimai dėl pelno (nuostolių) ataskaitos sudarymo

2016-08-23 Nr. 32 (896)

  Ką labai mažos įmonės turėtų rodyti trumpos pelno (nuostolių) ataskaitos eilutėje „Kitos sąnaudos“? Nuo 2016 m. kovo 1 d. įsigaliojo 3-iojo verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita“ 29, 32 ir 33 punktų pakeitimai, susiję su trumpos pelno (nuostolių) ataskaitos …


Specialisto komentaras

Atstovavimas. Rūšys. Ypatybės (1)

2016-08-23 Nr. 32 (896)

  Atstovavimo sąvoka įtvirtinta LR CK III dalies XI skyriuje. Dažnai asmenys dėl įvairių priežasčių sudaryti sandorius ar atlikti kitus, juridinę reikšmę turinčius veiksmus paveda atstovui. Įstatyme taip pat numatyti konkretūs atvejai, kada atstovavimas yra privalomas. Fiziniai ar juridiniai, veiksnūs …


Konsultuoja specialistai

Pelno mokesčio lengvatos laisvosiose ekonominėse zonose įsikūrusioms įmonėms

2016-08-23 Nr. 32 (896)

  Situacija Programinę įrangą kurianti įmonė yra įsikūrusi vienoje iš Lietuvoje esančių laisvųjų ekonominių zonų. Įmonė teikia programinės įrangos kūrimo paslaugas toje pačioje laisvojoje ekonominėje zonoje įsikūrusioms įmonėms ir pradėjo pardavinėti kitų įmonių sukurtus kompiuterinius žaidimus fiziniams asmenims.   Klausimai …


Aktualia tema

Naujoji pelno (nuostolių) ataskaitos forma mažoms, vidutinėms ir didelėms įmonėms (2)

2016-08-23 Nr. 32 (896)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 31 (895)   Atskirai reikėtų pakalbėti apie pasikeitusį finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų skirstymą. 8-ojoje eilutėje „Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos“ reikia rodyti investicijų į visų įmonių grupei priklausančių įmonių …


Teisininko priimamasis

Darbuotojo teisė savo noru nutraukti darbo santykius su darbdaviu

2016-08-23 Nr. 32 (896)

  Vadovaujantis Seimo 2003 m. priimto ir dar iki 2017 m. galiojančio LR darbo kodekso (DK) 127 str. 1 dalimi, darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai raštu įspėjęs darbdavį …


Aiškina VMI

Naudotų automobilių apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu (1)

2016-08-23 Nr. 32 (896)

Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą (toliau – PVM įstatymas), PVM mokėjimo prievolės atsiranda ne tik asmenims, kurie tiekia naudotus automobilius į ES valstybes, bet kai kuriais atvejais ir asmenims, kurie šiuos automobilius įsigyja iš ES valstybių. Čia paaiškintos naudotų automobilių …


„AAM aktualijų“ ekspresas

„AAM aktualijų“ ekspresas

2016-08-23 Nr. 32 (896)

Reglamen­tuojama sritis Identifikacinis TAR Nr., data Institucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) data Teisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimas Nuorodos, pagrindinės nuostatos TURTO, PAJAMŲ DEKLARACIJOS 22047 2016-08-11 VMI prie FM Nr. VA-108 2016-08-10 Dėl 2004 05 27 įsakymo Nr. VA-107 „Dėl …


Prenumerata Prenumeruokite internetu ir sutaupykite!

SUKŪRĖ A-GAIN © UAB „Apskaitos ir audito žinios“. Visos teisės saugomos. Kopijuoti, dauginti ir platinti galima tik gavus raštišką UAB „Apskaitos ir audito žinios“ sutikimą.